Rosa Beauty | RESTART YOUR SENSES

Menu 0
ROSA BEAUTY ,THỰC DƯỠNG THANH TÂM THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG NGÀY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2022

Ngày 8.4.2022, tại Thành phố Hạ Long trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, Rosa Beauty, Thực dưỡng Thanh Tâm đã tham gia lễ phát động Ngày của người tiêu dùng năm 2022 với chủ đề: "Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới "

Các bài viết khác