Rosa Beauty | RESTART YOUR SENSES

Menu 0
  • https://rosabeauty.vn/chinh-sach-cong-tac-vien.html

    Chính sách cộng tác viên

    06/11/2021
    I . HOA HỒNG , THƯỞNG TIỀN MẶT VÀ QUÀ TẶNG ( TRỰC TIẾP DOANH SỐ BÁN HÀNG )   CHI TRẢ HOA HỒNG THEO DOANH SỐ ( NGÀY 15 VÀ 30 HÀNG THÁNG )   DƯỚI 5 TRIỆU / THÁNG HƯỞNG 7% -...